The Dainty-Legged Gear

The Real Smell Of Harley.

Full fart för mig

Så glad jag är just nu. Allt har verkligen fått sin turn och de känns ju helt underbart faktiskt. Jag vill ju bara att allting ska funka och komma igång så vi får väl se. Jag vill ju bara vara lycklig och ha allting som behövs helt enkelt. Men då måste man jobba hårt och vara bered liksom för ingenting kommer gratis idag. Man måste jobba hårt och svettas blod helt enkelt. Det finns ju faktiskt rätt så mycket man kan ta till sig nu förtiden och få lite hjälpav så de är ju egentligen bara att göra liksom.